4.2 LEES – Export Marketing Mix

Nadat je je exportstrategie hebt bepaald, waarbij je gekozen hebt voor standaardisatie, differentiatie of focus, kies je nu voor het type exportmarketingmix. Daarbij heb je wederom drie keuzes: – ongedifferentieerde marketing alle markten worden met nagenoeg dezelfde mix bediend – gedifferentieerde marketing per exportmarkt wordt een specifieke mix ontwikkeld – geconcentreerde marketing aan een beperkt … Meer lezen

4.3 LEES – Financiële Haalbaarheid

Als je gaat exporteren komen er ineens veel extra kosten op je af. Het is dus belangrijk om vooraf te kijken of je de financiële risico’s aan kunt. Ga nadenken of je deze extra kosten wilt gaan (voor)financieren, kan je de schuldenlast aan als blijkt dat het langer duurt voordat je de betalingen uit het … Meer lezen